Svensk Hälsa varnar medborgare för faran med denna infektion… Detaljer

0

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten avslöjar en betydande ökning av fall av Streptococcus-bakterier i Sverige, vilket leder till att många barn under 10 år dör under årets första sju månader.

Streptokocker, eller streptokocker, är vanliga bakterier som orsakar olika sjukdomssymptom som: –

1. Halsont (halsen): Ont i halsen, rodnad och svullnad i halsen och ett vitt lager bildas på halsmandlarna och halsen.

2. Hudinfektion: Uppkomsten av röda utslag, som kan innehålla pustler och sår fyllda med pus, och kan förekomma i vilken del av kroppen som helst.

3. Öroninfektion:

4. Feber: Streptokockinfektion kan orsaka höga temperaturer och feber.

5. Frossa och trötthet: En infekterad person kan drabbas av frossa och allmän trötthet.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har 750 fall av allvarlig grupp A streptokockinfektion registrerats sedan januari förra året, och det är dubbelt så mycket som det senaste året, då det endast uppgick till 369 fall.

Expertläkaren vid Folkhälsomyndigheten, Eric Storjord, antydde att den nuvarande ökningen av antalet infektioner delvis kan bero på åren av pandemin, som bevittnade en nedgång i sociala möten och isolering av individer från varandra, vilket ledde till en minskning av överföringen av infektioner.

Storjord tillade att även om infektionerna tydligt ökar bland barn så drabbar sjukdomen generellt vuxna i större utsträckning.

När det gäller överföring av smitta förklarade Folkhälsomyndigheten att det överförs från en person till en annan vid nysningar eller hosta eller vid inandning av droppar som innehåller bakterier. Smittan kan även överföras genom kontakt med infekterad hud, och även från mor till barn kl. födelse.

För att förhindra streptokockbakterier krävs att man följer en uppsättning viktiga förebyggande åtgärder. Här är några steg som kan vidtas för att minska överföringen:

1. Tvätta händerna: Händerna ska tvättas regelbundet under minst 20 sekunder.

2. Undvik kontakt med infekterade personer:

3. Undvik att dela personliga redskap: Undvik att dela personliga redskap som tandborstar, handdukar, disk och redskap som används för att äta.

4. Täck över när du hostar och nyser: Mun och näsa ska täckas när du hostar eller nyser med hjälp av armbågen eller en bit silkespapper.

5. Desinficera ytor: Rengör regelbundet delade ytor hemma, på kontoret och i allmänna utrymmen med effektiva desinfektionsmedel för att minska bakteriell överföring.

6. Vaccination: Det finns vacciner som hjälper till att förebygga vissa typer av streptokockbakterier, som streptokockvaccinet grupp B. Kontakta din läkare för korrekt information om tillgängliga vaccinationer.

Leave A Reply

Your email address will not be published.